Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseuran Talvitelakoinnin säännöt 1.8.2023

 • Telakointikausi alkaa 1.9 ja päättyy 15.6.
 • Telakointiaika on kaikille sama. Ei ole tarkoituksellista varastoida veneitä kesäisin talvisäilytysalueella. Jos tulee poikkeuksellinen tarve säilyttää venettä ylhäällä pidempään, tulee siitä sopia joka kausi erikseen telakkamestarin kanssa.
 • Telakointialueelle tuotavat yli 6m veneet tulee olla UTMVS:n vene rekisterissä ja samana vuonna katsastettuja.
 • Veneen vakuutus on oltava voimassa koko telakoinnin ajan.
 • Paikan alueelta saa ainoastaan satamamestarilta.
 • Alueella jokaisen paikan haltija vastaa omasta omaisuudestaan, sekä kaikista kustannuksista, jotka ovat seurausta hänen, tai hänen omaisuutensa aiheuttamasta vahingosta alueella.
 • Talvipaikan vuokraaja on velvollinen keväällä siivoamaan säilytyspaikkansa ja ottamaan osaa alueella järjestettäviin talkoisiin.
 • Alueen sähköt ja vedet kuuluvat normaalina pidettävään syys- ja keväthuoltotoimintaan.
 • Paikan haltijan vastuulla on jäteöljyjen, maalien ja muiden venehuollossa syntyvien ongelmajätteiden kerääminen asianomaisten viranomaisten vaatimalla tavalla, sekä niiden toimittaminen heidän määrittelemiin paikkoihin.
 • Avotulen teko alueella on kielletty.
 • Akusto tulee olla talvisäilytyksen ajan irti virtapiiristä.
 • Palokuorma on pidettävä mahdollisimman pienenä, esim. Ylimääräiset mahdolliset palavat nesteet, tai kaasut on vietävä alueelta pois.
 • Talvisäilytyspaikka pysyy toistuvasti voimassa, kun noudattaa seuran ja telakointialueen sääntöjä sekä on suorittanut näihin liittyvät maksut ajallaan.
 • Johtokunnalla on yksipuolinen oikeus purkaa sopimus.
 • Talvisäilytyspaikasta luopuessaan haltijan tulee ajoissa ilmoittaa asiasta telakkajaostoon, sekä siivota paikkansa tyhjäksi.
 • Paikka laskutetaan kerran vuodessa seuran johtokunnan määrittelemällä summalla.
 • 15.6 tulee veneen olla pois alueelta, jos näin ei ole, siitä tulee kesämaksu, joka käsittää ajalta 16.6-31.8 seuran johtokunnan määrittelemän summan.
 • Säilytyskauden hinta määritellään johtokunnan kokouksessa vuosittain. Lasku tulee jäsenmaksun yhteydessä.
 • Hinnoittelussa kiinteä katos on rakenne, joka lähtee maasta.
 • Paikan haltija vastaa veneen suojauksesta itse. Suojarakennelman tai pressun tulee olla siisti ja turvallinen.
 • Telakointivarusteet tulee olla nimellä varustettu.
 • Jos paikka joudutaan tyhjentämään ja siivoamaan säännön rikkomisen tai maksujen laiminlyönnin takia, on paikan haltija maksuvelvollinen siitä aiheutuneista kuluista.
 • Veneet, joita telakointisopimuksen päätyttyä ei ole viety pois, siiretään alueelta muualle. Siirtokustannuksista ja muista kuluista vastaa veneen omistaja.
 • Veneen tuonti seuran telakointialueelle on merkki siitä, että olet hyväksynyt telakointia koskevat säännöt ja lupautunut noudattamaan niitä.

UTMVS Johtokunta. 8.1.2023